Публічна оферта

                                                                                           Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Гуторов Роман Олександрович, іменована надалі «Продавець», публікує Публічну оферту з продажу Товару дистанційним способом.

     1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.  Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.


1.2.  Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції, вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

     2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.

2.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця.

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб-сайті Інтернет-магазину.

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет магазину, у розділі назва розділу.

     3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.4. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.

3.6. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину в розділі Оплата/Доставка

     4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами, вказаними на сайті або за допомогою кошика на сайті.

4.2. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.3. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.4. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти)

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши замовлення обраного товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію.

4.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.

4.6. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

     5. ДОСТАВКА, ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ, ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

5.1. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, вказаних на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Якщо Договір купівлі-продажу товару у дистанційний спосіб укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором строк доставити Товар до місця, вказаного Покупцем.

5.3. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.

5.4. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.

5.5. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.

5.6. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.

5.7. Повернення та заміна товару здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.